Sorin Mierlea

Riscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, îl obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma asigurată. Este un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care sunt expuse bunurile sau patrimoniul persoanei care are un interes asigurabil în legătură cu acestea, integritatea corporală (inclusiv viața), sănătatea unei persoane ori poate atrage răspunderea asiguratului pentru prejudicii aduse de acesta terților.

 

Citește și:

Cereri mai mari pentru Uniunea Europeană

Evaluarea riscului cuprinde:

  • Percepția riscului: presupune conștientizarea riscurilor și a efectelor acestora.
  • Identificarea riscului: presupune punerea unor probleme și găsirea răspunsurilor corecte și complete: CE/ DE CE/ CUM/ CÂND se poate întâmpla?
  • Analiza riscului: se bazează pe definiția riscului și se încadrează în matricea riscului.

 

Citește și: