Sorin Mierlea

Știți ce reprezintă prima de asigurare?

Prima de asigurare este suma de bani datorată asigurătoruluide către asigurat/ contractant în schimbul preluării de către acesta a riscurilor evidențiate în contract.

Prima de asigurare se calculează conform metodologiei de calcul a asigurătorului aferente fiecărui produs de asigurare.

Prima de asigurare = suma asigurată/limita răspunderii x cota de primă

Citește și:

InfoCons Junior

Prima de asigurare este influențată de următorii factori:

–  natura bunului asigurat

–  dimensiunea riscurilor, numărul și tipul riscurilor

–  mărimea posibilă a daunelor

–  gradul de dispersie a riscului

–  suma asigurată

–  durata contractului și întinderea geografică a acoperirii

–  nivelul francizei

–  istoricul daunelor.

Citește și: